• Savjeti vezani uz radno mjesto i zdravlje
 • Prethodni pregledi prije zaposlenja ili otvaranja obrta
 • Prethodni, periodični, kontrolni i izvanredni zdravstveni pregledi za radna mjesta s posebnim uvjetima rada
 • Pregledi vatrogasaca
 • Pregledi za rad u zoni ionizirajućeg zračenja i za rad s citostaticima
 • Pregledi za putovanje, rad i boravak u inozemstvu
 • Pregledi zaštitara, čuvara i privatnih detektiva
 • Pregledi za držanje i nošenje oružja
 • Pregled djelatnika koji rade na računalu
 • Pregledi vozača amatera i profesionalaca ( pregledi kandidata za vozače prije polaganja vozačkog ispita, pregledi za produženje valjanosti vozačke dozvole, izvanredni nadzorni zdravstveni pregledi, pregledi za zamjenu inozemne vozačke dozvole) za sve kategorije vozila osim H (tramvaji)
 • Pregledi za trajno nastanjenje u RH
 • Pregledi za upise u srednje škole i na fakultete
 • Ocjena radne sposobnosti
 • Sudjelovanje u Odboru zaštite na radu