Naš tim čine:

Jadranka Ferenc Ledić, dr. med., specijalist medicine rada   arrow down

Tea Samardžić, dr.med., na specijalizaciji iz medicine rada i sporta

Zvjezdana Arambašić, medicinska sestra

Maja Zoratić, medicinska sestra

Konzilijarni suradnici: psiholog, oftalmolog, neuropsihijatar te ostali specijalisti prema indikacijama