Izbor/promjena nadležnog specijalista medicine rada reguliran je Pravilnikom o načinu i postupku izbora doktora specijalista medicine rada (NN 12/14) i Pravilnikom o izmjenama pravilnika o načinu i postupku izbora doktora specijalista medicine rada (NN 149/14).

Poslodavac bira nadležnog doktora specijalista medicine rada (SMR) na razdoblje od najmanje godinu dana. Poslodavac ima pravo odabira drugog SMR čak i ako nije prošlo godinu dana ukoliko: promjeni mjesto sjedišta odnosno mjesto rada obzirom na županiju odnosno grad, nadležni doktor SMR prestane biti ugovorni subjekt Zavoda ili promjeni lokaciju rada, poslodavac ukaže na okolnosti koje upućuju na povredu ugovornih obveza od strane nadležnog doktora SMR, a Zavod nakon provedenog postupka utvrdi da ukazane okolnosti predstavljaju povredu ugovornih obveza nadležnog doktora SMR, te u slučaju narušenih odnosa s dosadašnjim nadležnim SMR.

Izbor nadležnog doktora SMR poslodavac obavlja popunjavanjem tiskanice »Izbor doktora specijalista medicine rada« u četiri primjerka. Nakon toga dostavlja ih regionalnom uredu odnosno područnoj službi Zavoda, nadležnim prema sjedištu poslodavca, u skladu s nadležnostima utvrđenim Statutom Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, na ovjeru.

Ovjerenu tiskanicu iz stavka 1. ovog članka nadležni regionalni ured odnosno područna služba Zavoda obvezni su u roku od 8 dana od zaprimanja dostaviti poslodavcu i nadležnom doktoru SMR kao i dotadašnjem doktoru SMR, a ako nisu suglasni s izborom obvezni su u istom roku obavijestiti poslodavca o daljnjem postupanju.

Tiskanicu »Izbor doktora specijalista medicine rada« možete preuzeti OVDJE.

 

FacebooktwitterredditpinterestlinkedinmailFacebooktwitterredditpinterestlinkedinmail